Изпълнителен процес

ЧСИ

Граждански процесуален кодекс

Защита на длъжници / обжалване действията на ЧСИ и ДСИ /  представителство на кредитори / съдействие при участие в тръжни процедури

Изпълнителният процес се образува при липса на доброволно изпълнение на определено задължение от страна на едно лице – длъжник. Този процес има за цел да достави дължимото на кредитора чрез допустима от закона принуда, упражнена спрямо длъжника посредством нарочно създадени за това органи (частни съдебни изпълнители/ЧСИ/, държавни съдебни изпълнители /ДСИ/ и публичните изпълнители в НАП).
В кантората се предлагат следните адвокатски услуги в сферата на изпълнителния процес:
– съдействие за образуване на изпълнително дело;
– процесуално представителство, защита и съдействие на страна (кредитор или длъжник) по изпълнително дело;
– обжалване на действията на съдебните изпълнители /ЧСИ и ДСИ/;
– подготовка на тръжна документация за участие в публични продажби;