Приемни дни

ПРИЕМНИ ДНИ
Понеделник: 09:00-18:00 ч.
Сряда: 09:00-18:00 ч.
Петък: 09:00-18:00 ч.

КОНТАКТИ
Адрес: България, гр. Пловдив, п.к. 4000,
пл. „Съединение“ №3, ет. 3, кантора 309
Телефон: 0889 115 333
Email: info@kantoraivanov.com